Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 1.4.2022 1:a offentliggörandet
Hela landet 10/2021 1,1 1,1 0,0
11/2021 0,6 0,2 0,4
12/2021 -2,1 -1,3 -0,8
01/2022 0,2 0,8 -0,6
Huvudstadsregionen 10/2021 2,3 2,1 0,2
11/2021 0,7 0,6 0,1
12/2021 -3,0 -2,9 -0,1
01/2022 0,2 1,1 -0,9
Övriga landet 10/2021 0,0 0,1 -0,1
11/2021 0,5 -0,3 0,8
12/2021 -1,3 0,3 -1,6
01/2022 0,3 0,4 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 1.4.2022 1:a offentliggörandet
Hela landet 10/2021 3,5 3,6 -0,1
11/2021 4,1 3,6 0,5
12/2021 2,0 1,9 0,1
01/2022 3,1 3,3 -0,2
Huvudstadsregionen 10/2021 5,7 5,7 0,0
11/2021 5,5 5,4 0,1
12/2021 2,6 2,3 0,3
01/2022 2,9 3,4 -0,5
Övriga landet 10/2021 1,3 1,5 -0,2
11/2021 2,6 1,8 0,8
12/2021 1,3 1,6 -0,3
01/2022 3,3 3,2 0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Anu Rämö 029 551 3450, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 1.4.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. februari 2022, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2022/02/ashi_2022_02_2022-04-01_rev_001_sv.html