Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Uppgifter om priser på nya bostäder i Statistikcentralens internettjänst

Statistikcentralen har börjat publicera uppgifter om prisutvecklingen gällande nya bostäder. Uppgifterna baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Tidsserien som nu publiceras innehåller kvartalsvisa uppgifter från åren 2005-2008. På grund av ett litet antal köp är den områdesindelning som används vid statistikföringen av nya bostäder grövre än den som tillämpas vid statistikföringen av gamla bostäder. Områdesklasserna är (1) hela Finland, (2) huvudstadsregionen, (3) övriga Finland (hela Finland exkl. huvudstadsregionen), (4) övriga Nyland (exkl. huvudstadsregionen) och Östra Nyland samt storområdena: (5) Södra Finland, (6) Västra Finland, (7) Östra Finland och (8) Norra Finland.

Tidsserien utvidgas i maj så att den börjar fr.o.m. det första kvartalet 2002. I fortsättningen publiceras uppgifterna en månad efter kvartalets utgång på ingångssidan för statistiken över bostadspriser

Du kan läsa mer om indextalen och genomsnittliga kvadratmeterpriser på adressen http://tilastokeskus.fi/til/ashi/tau.html (endast på finska)

Förfrågningar: Paula Paavilainen (09) 1734 3397, Petri Kettunen (09) 1734 3558


Senast uppdaterad 21.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/ashi_2008-05-16_uut_001_sv.html