Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Byte av basår för statistiken Bostadspriser

Basåret för statistiken över bostadspriser har ändrats till år 2005. Viktstrukturen och modellerna för kvalitetsstandardiseringen har uppdaterats. Tidsserien har omräknats från början av år 2005. Den förnyade tidsserien beaktar retroaktivt kommunförändringarna år 2009. På grund av de förbättrade registersammanslagningarna har antalet bostadsköp i statistiken ökat också retroaktivt.

Den separata årsstatistiken Bostadspriser har upphört. De slutliga uppgifterna för hela det föregåendet året publiceras i samband med offentliggörandet för det första kvartalet.


Senast uppdaterad 13.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/ashi_2009-05-13_uut_001_sv.html