Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Kvartalsuppgifterna i statistiken över aktiebostadspriser får en tydligare presentation

Offentliggörandets struktur har ändrats så att man vid publiceringen av kvartalsuppgifterna i statistiken över aktiebostadspriser presenterar kvartalsuppgifterna före månadsuppgifterna. Syftet med ändringen är att bättre kunna lyfta fram kvartalsuppgifterna, som på ett mer tillförlitligt och täckande sätt beskriver prisförändringarna än månadsuppgifterna.

Offentliggörandets tabellstruktur är oförändrad, det samma gäller statistikens innehåll. Ändringen träder i kraft i samband med offentliggörandet av uppgifterna om det tredje kvartalet och september 2014.

Förfrågningar: Elina Vuorio 029 551 3385 och Petri Kettunen 029 551 3558, asuminen.hinnat@stat.fi


Senast uppdaterad 30.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/ashi_2014-10-30_uut_001_sv.html