Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Statistikcentralen förnyar beräkningen av antalet affärer med gamla aktiebostäder

Beräkningen av antalet affärer med gamla aktiebostäder revideras i samband med publiceringen av uppgifterna om första kvartalet 2016. Vid förnyelsen har man förbättrat den gemensamma användningen av uppgifter om affärer och olika registermaterial, vilket betyder att man bättre än tidigare kan särskilja affärer med gamla aktiebostäder från affärer med nya objekt.

Metodrevideringen inverkar också på uppgifterna om köpesumman för gamla aktiebostäder, som publiceras på årsbasis, och på de kvartalsvisa uppgifterna om kvadratmeterpriser efter postnummerområde. För de här uppgifterna kommer man i fortsättningen att använda ett material som följer den reviderade metoden.

Med den reviderade metoden producerar man jämförbara tidsserier över alla uppgifter som publiceras.


Senast uppdaterad 4.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/ashi_2016-03-04_uut_001_sv.html