Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Kvadratmeterpriser i statistiken över aktiebostadspriser har korrigerats

De genomsnittliga kvadratmeterpriserna på gamla aktiebostäder i statistiken över aktiebostadspriser har korrigerats 23.8.2019. Uppgifterna har korrigerats i tabellerna till statistiken som publicerades 31.7.2019 och i px web-tabellerna 112k, 112r, 112l, 112s, 112v gällande åren 2010–2019.

Det har upptäckts ett fel i beräkningen av genomsnittliga kvadratmeterpriser som uppdaterades i samband med revideringen av statistiken. Felet påverkar viktningen av kvadratmeterpriser från mikroindexnivå uppåt. Till följd av korrigeringen har en del av statistikens tidigare publicerade kvadratmeterpriser under perioden 2010–2019 ändrats. T.ex. är kvadratmeterpriset för 1:a kvartalet 2018 i området Helsingfors 1 nu 6 926 euro, medan det var 6 813 euro enligt tidigare publicerade uppgifter. Korrigeringen inverkar inte på publicerade index.

Förfrågningar: Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi


Senast uppdaterad 23.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/ashi_2019-08-23_uut_001_sv.html