Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Antalet köp av gamla aktiebostäder har reviderats retroaktivt

Anmälan av överlåtelseskatt ändrades i november 2019 och fr.o.m. uppgifterna för år 2019 har man börjat använda Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter som primärmaterial vid beräkningen av prisuppgifter för gamla aktiebostäder.

Lägenhetsuppgifter fås i fortsättningen månatligen från Skatteförvaltningen. För att uppgifterna om antalet köp retroaktivt ska vara så enhetliga som möjligt med de nya lägenhetsuppgifterna har de omräknats fr.o.m. år 2006 med hjälp av de lägenhetsuppgifter som tidigare har erhållits en gång om året från Skatteförvaltningen (aktiebostadsregistret). Antalen för åren 2018-2019 har beräknats på basis av de nyaste lägenhetsuppgifterna.

I och med ändringen är antalet köp särskilt under åren 2010-2012 klart större än vad som angetts tidigare. Detta beror på de ändrade kontrollförfarandena för observationer som godkänns i statistiken och på att man i de nya uppgifterna bättre än tidigare beaktar t.ex. fall där ett företag köper flera bostäder på en gång av bostadsaktiebolaget.

Efter revideringen beskriver antalet bostadsköp bättre än tidigare aktiviteten i bostadsköpen under tidigare år. Revideringen inverkar inte på de uppgifter om priserna på gamla aktiebostäder som publiceras.

De uppgifter om antal som beräknats på basis av Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter ska inte användas för att beskriva köpaktiviteten under den senaste perioden, eftersom uppgifterna kompletteras under kommande månader/kvartal.

För att snabbare få information om köpaktiviteten publicerar vi i samband med månadsstatistiken i fortsättningen uppgifter om köp med gamla aktiebostäder som gjorts via fastighetsmäklare. Uppgifterna fås från Centralförbundet för fastighetsmäklarbranschens tjänst för prisuppföljning. Materialet täcker omkring 70-80 procent av alla affärer med gamla aktiebostäder.


Senast uppdaterad 11.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/ashi_2020-05-11_uut_001_sv.html