Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Byte av basår och ändring i klassificeringen för Bostadshyror

Basåret för statistiken över bostadshyror har ändrats till år 2005. Viktstrukturen och modellerna för kvalitetsstandardiseringen har uppdaterats. Dessutom har förändringar gjorts i klassificeringen. Bostäder med räntestöd som tidigare ingått i fritt finansierade hyresbostäder har överförts till aravabostäderna och de bostäder som inte längre omfattas av aravavillkoren har överförts till fritt finansierade bostäder. Tidsserien har omräknats från början av år 2005. Den förnyade tidsserien beaktar retroaktivt kommunförändringarna år 2009.

På grund av klassificeringsförändringarna kan de genomsnittliga kvadratmeterhyrorna, indextalen och förändringsprocenterna avvika från de tidigare publicerade. Den förnyade tidsserien 2005=100 är inte jämförbar med föregående tidsserie 2003=100.


Senast uppdaterad 7.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/asvu_2009-05-07_uut_001_sv.html