Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Årsstatistiken över bostadshyror har reviderats

Viktstrukturen i årsstatistiken över bostadshyror har reviderats. Dessutom har fördelningsbaserade prisgränser tagits i bruk istället för fasta prisgränser. Beräkningen har ändrats på så sätt att då man tidigare utnyttjade kvalitetsstandardisering vid beräkningen av hyresförändringar så beräknar man årsförändringen av hyrorna nu utifrån medelhyrorna från två på varandra följande år. Den reviderade årsstatistiken har beräknats retroaktivt också för år 2011. En mer detaljerad beskrivning av ändringarna finns i statistikens kvalitetsbeskrivning.

Som en följd av ändringarna avviker de genomsnittliga kvadratmeterhyrorna och förändringsprocenterna något från tidigare publicerade resultat i årsstatistiken över hyror.


Senast uppdaterad 8.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/asvu_2013-03-08_uut_001_sv.html