Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Kvartalsstatistiken över bostadshyror har reviderats

Beräkningen av kvartalsstatistiken över bostadshyror har ändrats på så sätt att man för samma bostad bildar prisrelationer av hyrorna i euro vid observations- och jämförelsetidpunkten. Vid bildandet av en prisrelation för nya observationer i materialet har man använt en statistisk modell med hjälp av vilken man för jämförelsetidpunkten estimerar en bostads hyra i euro. De genomsnittliga kvadratmeterhyrorna beräknas genom att höja de genomsnittliga kvadratmeterhyrorna i euro, som erhållits från årsstatistiken över hyror, med den kvartalsförändring som hyresindexet i kvartalsstatistiken anger. Den nya kvartalsstatistiken beräknas retroaktivt för åren 2010–2012.

Som en följd av ändringarna avviker de genomsnittliga kvadratmeterhyrorna och förändringsprocenter-na något från tidigare publicerade resultat i kvartalsstatistiken över hyror.

 


Senast uppdaterad 24.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/asvu_2013-05-24_uut_001_sv.html