Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Studerande omfattas av allmänt bostadsbidrag från och med augusti 2017

Studerande omfattas av allmänt bostadsbidrag från och med augusti 2017. I bostadsbidragsmaterialet syntes förändringen så att den separata klassen studerande slopades och alla klienter som får bostadsbidrag klassificeras nu antingen som sådana som får allmänt bostadsbidrag eller bostadsbidrag för pensionstagare.

I bostadsbidragsmaterialet i tidigare årsstatistik avvek uppgifterna om studerande och bearbetningen av uppgifterna från materialet över personer som får allmänt bostadsbidrag. Harmoniseringen av materialet och bearbetningen har eventuellt inverkat på jämförbarheten av årsstatistiken över hyror år 2017 med statistiken år 2016. Inverkan uppskattas vara liten och lokal.

 


Senast uppdaterad 8.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/asvu_2018-03-08_uut_001_sv.html