Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Förtjänstnivåindexet har reviderats

Det nya basåret för löntagarnas förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänst är 2010, som anges i det nya indexet med 100. I publikationen för tredje kvartalet år 2012 har de senaste indexen för första gången beräknats på basis av 2010=100. Indexen för år 2012 är ännu preliminära.

Vid revideringarna ändras viktstrukturen för löntagargrupperna på så sätt att den följer lönesummavikterna för det nya basåret. Indexens viktstruktur 2010=100 följer nationalräkenskapernas lönesummor för året 2010 tillämpat på indexets indelning i löntagargrupper.

Tidpunkten för kedjningen av förtjänstnivåindex med gamla basår är det fjärde kvartalet 2011. På så sätt följer utvecklingen av de gamla indexen från början av år 2012 utvecklingen av indexet 2010=100.

 


Senast uppdaterad 15.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/ati_2012-10-15_uut_001_sv.html