Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Siffrorna i förtjänstnivåindexet för år 2015 har korrigerats i fråga om enskilda näringsgrenar

I förtjänstnivåindexet övergick man till beräkningsmetoden för kedjeindex när det gäller indexet år 2015=100. Siffrorna för år 2015 har korrigerats en gång efter 30.5.2017 då de publicerades som slutliga. Siffrorna korrigerades på grund av att viktstrukturen för basåret genomgick en uppdatering av engångsnatur.

Korrigeringen är en tiondel i någondera riktningen och gäller indextal för enskilda näringsgrenar. Näringsgrenar och perioder där ovan nämnda korrigeringar förekommer:

Förtjänstnivåindex:

  • 13–15 Textil- och beklädnadsindustri (2015/1)
  • 13–15 Textil- och beklädnadsindustri, timavlönade (2015/1 och 2015/4)
  • 64, 66 Finansiering (2015/4)

Index för ordinarie förtjänst:

  • 13–15 Textil- och beklädnadsindustri (2015/1)
  • 13–15 Textil- och beklädnadsindustri, timavlönade (2015/1 och 2015/4)
  • E Vattenförsörjning och avfallshantering, månadsavlönade (2015/1)
  • 64, 66 Finansiering (2015/4)
  • 71–72 Tekniska tjänster (2015/2)

De korrigerade siffrorna är markerade med rött i tabellerna som publicerades 30.5.2017.


Senast uppdaterad 4.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/ati_2018-06-04_uut_001_sv.html