Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Statistik över regional företagsverksamhet.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i områdes- och näringsgrensstatistiken över industrin i juli 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på webbsidan TOL 2008. Mera information om näringsgrensindelningen TOL 2008, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i områdes- och näringsgrensstatistiken över industrin i juli 2009 när det gäller de preliminära uppgifterna för år 2008. Samtidigt ändras statistikens uppgifter i databastjänsterna så att de följer TOL 2008. I databasen StatFin publiceras uppgifterna för år 2008 också enligt indelningen TOL 2002. Uppgifterna för år 2009 publiceras inte längre enligt TOL 2002. På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer också de uppgifter som tidigare publicerats enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga.

På webbsidan för områdes- och näringsgrensstatistiken över industrin finns mera information om tillämpningen av näringsgrensindelningen TOL 2008.

Ändringarna i näringsgrenarna inom tillverkning vid övergången till TOL 2008

I och med den nya näringsgrensindelningen publiceras fyra huvudgrupper istället för tidigare tre.

Huvudgrupperna för näringsgrensindelningen TOL 2002:

  • C Gruvdrift och utvinning av mineral
  • D Tillverkning
  • E El-, gas-, värme- och vattenförsörjning

Huvudgrupperna för näringsgrensindelningen TOL 2008:

  • B Utvinning av mineral
  • C Tillverkning
  • D Försörjning av el, gas, värme och kyla
  • E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering.

Den viktigaste förändringen i huvudgrupperna är den helt nya näringsgrenen E Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering, som inte har någon motsvarighet i den gamla näringsgrensindelningen. Till den nya kategorin överförs verksamheter både från tillverkningen och från servicebranscher och byggverksamhet i TOL 2002. Övriga huvudgrupper täcker nästan helt de gamla huvudgrupperna, men på de mer detaljerade nivåerna har grupperingen av de olika verksamheterna delvis ändrats. Några verksamheter har också överförts från tillverkningen till service och byggverksamhet (bl.a. förlagsverksamhet till den nya huvudgruppen J Informations- och kommunikationsverksamhet, och underhåll av hissar till huvudgruppen F Byggverksamhet).

Mera information om revideringens inverkan på områdes- och näringsgrensstatistiken över industrin

Publiceringsnivåerna för områdes- och näringsgrensstatistiken över industrin enligt TOL 2008 anges på ingångssidan till statistiken. Retroaktiva uppgifter fr.o.m. år 1995 publiceras av alla serier enligt den nya näringsgrensindelningen.


Senast uppdaterad 2.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Teollisuuden alue- ja toimialatilasto [e-publikation].
ISSN=1797-4747. Helsinki: Tilastokeskus [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atoi/atoi_2009-01-12_uut_001_sv.html