Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

6.2 Lediga arbetsplatser som är svåra att besätta efter näringsgren 2009/IV - 2008/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring (%)
   2009/IV    2009/III    2009/II    2009/I    2008/IV 2009/IV - 2008/IV 2009/IV - 2008/IV
Näringsgren (TOL 2008)              
Totalt 6 900 11 300 12 400 14 900 12 800 -5 900 -46
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 0 0 100 100 300 -300 -100
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 100 1 100 300 600 600 -500 -87
F Byggverksamhet (41–43) 600 1 100 1 200 400 600 0 8
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 1 700 2 600 3 000 3 300 4 000 -2 300 -58
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 300 600 400 400 300 0 10
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 100 500 100 400 800 -700 -85
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 1 400 2 100 800 2 500 1 800 -400 -24
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 2 400 2 900 6 200 7 000 2 900 -500 -17
R-S Annan serviceverksamhet (90–96) 200 500 300 200 1 400 -1 200 -84

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 10.02.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2009, 6.2 Lediga arbetsplatser som är svåra att besätta efter näringsgren 2009/IV - 2008/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2009/04/atp_2009_04_2010-02-10_tau_011_sv.html