Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Lediga arbetsplatser på viss tid efter näringsgren 2010/II - 2011/II

  År/Kvartal Förändring Förändring (%)
   2010/II    2010/III    2010/IV    2011/I    2011/II
Näringsgren (TOL 2008)              
Totalt 30 400 19 100 12 200 31 400 23 200 -7 200 -24
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 500 100 500 900 600 200 40
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 3 800 2 200 900 4 800 1 500 -2 400 -62
F Byggverksamhet (41–43) 1 000 700 300 1 000 1 300 200 22
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 5 600 4 000 2 500 10 500 5 000 -600 -11
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 500 1 000 600 800 400 -100 -12
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 200 800 500 400 200 0 13
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 4 100 3 900 1 800 3 800 4 500 400 9
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 12 800 5 300 4 300 5 300 8 100 -4 700 -36
R-S Annan serviceverksamhet (90–96) 1 900 1 100 800 3 800 1 600 -300 -18

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2011, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Halmetoja (09) 1734 3763, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 2:a kvartalet 2011, Tabellbilaga 9. Lediga arbetsplatser på viss tid efter näringsgren 2010/II - 2011/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2011/02/atp_2011_02_2011-08-17_tau_009_sv.html