Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2013/III

  År/Kvartal
   2013/III
Näringsgren (TOL 2008)  
Totalt 23 500
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 500
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 3 400
F Byggverksamhet (41–43) 1 900
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 5 600
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 1 600
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 800
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 5 100
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 3 200
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 1 200

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Halmetoja 09 1734 3763, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 14.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 3:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2013/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2013/03/atp_2013_03_2013-11-14_tau_005_sv.html