Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2013/IV

  År/Kvartal
   2013/IV
Näringsgren (TOL 2008)  
Totalt 16 600
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 300
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 2 500
F Byggverksamhet (41–43) 1 100
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 2 900
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 700
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 400
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 2 100
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 5 300
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 1 400

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Halmetoja 09 1734 3763, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 14.02.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2013/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2013/04/atp_2013_04_2014-02-14_tau_005_sv.html