Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2013/II - 2014/II

  År/Kvartal Förändring
   2013/II    2014/II 2013/II - 2014/II
Näringsgren (TOL 2008)      
Totalt 32 500 27 800 -4 700
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 400 0 -400
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 3 700 3 000 -700
F Byggverksamhet (41–43) 2 700 2 700 -100
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 6 100 5 500 -500
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 2 000 1 100 -900
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 1 400 1 400 0
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 5 800 4 900 -900
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 8 900 8 400 -600
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 1 400 700 -700

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 29.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 2:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2013/II - 2014/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2014/02/atp_2014_02_2014-08-29_tau_005_sv.html