Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.11.2016

Fler lediga arbetsplatser under tredje kvartalet än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser fanns det 30 800 lediga jobb under tredje kvartalet 2016. Året innan var antalet 21 200. Antalet lediga jobb ökade inom de flesta näringsgrenarna. Referenstidpunkten för uppgifterna är den 1 september.

Lediga arbetsplatser 2015/III – 2016/III

  År/Kvartal
2015/III 2016/III
Antal Andel, % Antal Andel, %
Lediga arbetsplatser 21 200   30 800  
På deltid 6 600 31 5 500 18
På viss tid 6 700 32 9 200 30
Svårbesatta arbetsplatser 9 600 45 12 700 41
Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb.

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2016, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 3:e kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2016/03/atp_2016_03_2016-11-16_tie_001_sv.html