Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2016/I - 2017/I

  År/Kvartal Förändring
   2016/I    2017/I 2016/I - 2017/I
Näringsgren (TOL 2008)      
Totalt 48 000 58 000 10 000
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 400 400 0
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 12 200 13 600 1 500
F Byggverksamhet (41–43) 2 400 4 400 1 900
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 13 600 14 700 1 000
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 2 900 3 100 200
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 1 500 1 700 300
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 6 500 7 800 1 200
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 5 300 6 800 1 600
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 3 100 5 400 2 300

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2017, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 17.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 1:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2016/I - 2017/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2017/01/atp_2017_01_2017-05-17_tau_005_sv.html