Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2016/II - 2017/II

  År/Kvartal Förändring
   2016/II    2017/II 2016/II - 2017/II
Näringsgren (TOL 2008)      
Totalt 30 600 36 800 6 200
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 0 1) 900 900
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 2 500 4 000 1 500
F Byggverksamhet (41–43) 4 300 5 400 1 000
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 8 800 9 800 1 000
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 2 200 2 700 500
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 1 400 300 -1 100
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 5 000 5 100 100
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 6 000 8 100 2 000
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 300 500 100
1) I tabellen betyder 0 att estimatet är mindre än 50

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2017, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 16.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 2:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2016/II - 2017/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2017/02/atp_2017_02_2017-08-16_tau_005_sv.html