Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2016/III - 2017/III

  År/Kvartal Förändring
   2016/III    2017/III 2016/III - 2017/III
Näringsgren (TOL 2008)      
Totalt 30 800 34 300 3 600
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 300 300 0
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 3 900 5 800 1 900
F Byggverksamhet (41–43) 2 200 3 500 1 300
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 6 800 7 200 400
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 2 200 2 900 800
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 1 700 1 400 -300
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 7 700 8 200 500
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 4 300 4 100 -300
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 1 600 900 -700

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2017, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 17.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 3:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2016/III - 2017/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2017/03/atp_2017_03_2017-11-17_tau_005_sv.html