Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Lediga arbetsplatser efter antalet anställda på arbetsstället 2018/I - 2019/I

  År/Kvartal Förändring
   2018/I    2019/I 2018/I - 2019/I
Antal anställda      
Totalt 60 100 63 100 3 000
1-4 personer 10 100 8 300 -1 800
5-9 personer 9 800 10 400 600
10-49 personer 21 200 25 100 3 900
50 eller fler 18 900 19 200 200

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2019, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 17.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 1:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Lediga arbetsplatser efter antalet anställda på arbetsstället 2018/I - 2019/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2019/01/atp_2019_01_2019-05-17_tau_002_sv.html