Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2018 - 2019

  År Förändring
   2018    2019 2018 - 2019
Näringsgren (TOL 2008)      
Totalt 49 400 50 000 600
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03) 700 1 100 400
B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39) 6 100 6 200 0
F Byggverksamhet (41–43) 5 300 5 000 -300
G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56) 12 900 12 400 -500
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63) 3 300 3 400 100
K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68) 1 200 1 300 200
M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82) 8 100 7 800 -300
O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88) 9 000 11 000 1 900
R,S Annan serviceverksamhet (90–96) 2 900 1 900 -1 000

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2019, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 18.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 8. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2018 - 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2019/04/atp_2019_04_2020-02-18_tau_008_sv.html