Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.10.2017

Små företag deltar i personalutbildning mer än tidigare

Andelen deltagare i personalutbildning i kursform som företagen ordnar har ökat under tio år särskilt bland företag med 10–49 anställda. I stora företag med minst 250 anställda är deltagandet oförändrat. Detta framgår av Undersökningen om företagens personalutbildning (CVTS5) 2015 som genomfördes av Statistikcentralen och som upprepas på ett enhetligt sätt med fem års mellanrum i olika europeiska länder.

Deltagande i kursutbildning efter företagets storlek 2005, 2010 och 2015, % av antalet löntagare i företagen

Deltagande i kursutbildning efter företagets storlek 2005, 2010 och 2015, % av antalet löntagare i företagen

Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Seppänen 029 551 3220, cvts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 18.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Deltagande i kursutbildning 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2015/01/cvts_2015_01_2017-10-18_tie_001_sv.html