Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.6.2012

Priserna på trafikbränslen ökade på grund av energiskatter

Enligt Statistikcentralen steg priserna på trafikbränslen under första kvartalet på grund av höjningar av energiskatten och högre priser på råolja. En höjning av punktskatten inverkade särskilt på priset på dieselolja. Under början av året var dieselolja nästan 20 procent dyrare än ett år tidigare. Priset på stenkol som används i el- och värmeproduktionen vände nedåt.

Energipriser i värmeproduktionen i mars 2012

Energikällä 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
2) Stenkol (moms. 0 %) 29,55 -6,4
Naturgas (moms. 0 %) 46,06 17,3
Skogflis (moms.0 %) 18,73 1,5
Frästorv,(moms.0 %) 13,12 5,1
1) Inkluderar punktskatter. Priserna på skogsflis och frästorv är från första kvartalet.
2) Preliminärt pris.

Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i maj 2012

Energikällä 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
Lätt brännolja (moms. 23 %) 111,4 7,8
Hushållsel, K2 ( moms. 23 %) 150,3 -2,3
Träpellet (moms. 23 %) 51,3 -2,7
Fjärrvärme, radhus/låghus (moms 23 %) 68,6 6,8
1) Priset på fjärrvärme är från januari 2012

Fr.o.m. början av år 2012 höjdes koldioxidskatten på motorbensin och dieselolja. Under första kvartalet ökade priserna på trafikbränslen på grund av höjningar av energiskatterna. Också höjningen av momsen förra året inverkade på prisförändringarna. Priset på dieseloja steg med nästan 20 procent och priserna på motorbensin och lätt brännolja med under 10 procent på ett år. Konsumentpriset på el steg med omkring 2 procent i genomsnitt under första kvartalet jämfört med året innan. Konsumentpriserna på el vände nedåt efter första kvartalet. Priset på el inom den industri som konsumerar under 2 000 MWh per år steg med omkring en procent på ett år. Under första kvartalet gick priserna för storkonsumenter av el ned med omkring 10 procent jämfört med året innan. Systempriset på den nordiska elbörsen var mer än 40 procent och Finlands områdespris mer än 30 procent billigare än ett år tidigare. I Norden har vattensituationen varit fortsatt god under början av året. I Finland producerades över 40 procent mer vattenkraft under första kvartalet.

Priset på frästorv som används i värmeproduktionen var under årets första kvartal 5 procent högre än året innan. Priset på frästorv, utan punktskattens andel, steg med 6 procent på årsnivå. Priset på stenkol som används i den separata värmeproduktionen blev 6 procent billigare. I värmeproduktionen var priset på naturgas över 17 procent högre än ett år tidigare. Under första kvartalet steg priset på skogsflis med 1,5 procent från året innan. Konsu-mentpriset på fjärrvärme var i januari i genomsnitt 4–8 procent dyrare än året innan.


Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (314,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 19.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 1:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2012/01/ehi_2012_01_2012-06-19_tie_001_sv.html