Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.9.2012

Elpriset vände nedåt

Det totala elpriset sjönk i alla konsumentgrupper under årets andra kvartal. Konsumentpriserna på el vände nedåt efter första kvartalet. Elpriserna för företags- och samfundskunder har sjunkit redan en längre tid. Priserna på fjärrvärme steg i alla konsumentgrupper, också priserna på trafikbränslen steg under andra kvartalet.

Energipriser i värmeproduktionen i juni 2012

Energikällä 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
2) Stenkol (moms. 0 %) 28,71 -6,1
Naturgas (moms. 0 %) 47,62 11,5
Skogflis (moms.0 %) 18,63 -0,4
Frästorv,(moms.0 %) 13,12 3,3
1) Inkluderar punktskatter. Priserna på skogsflis och frästorv är från andra kvartalet.
2) Preliminärt pris.

Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i juni 2012

Energikällä 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
Lätt brännolja (moms. 23 %) 105,0 -1,5
Hushållsel, K2 ( moms. 23 %) 149,8 -2,7
Fjärrvärme, radhus/låghus (moms 23 %) 70,14 5,6
1) Priset på fjärrvärme är från juli 2012

Konsumentpriserna på el sjönk med omkring 1–4 procent per konsumentgrupp under andra kvartalet jämfört med året innan. Under andra kvartalet gick elpriserna för företags- och samfundskunder ned med omkring 10 procent jämfört med året innan. Systempriset på den nordiska elbörsen var 40–50 procent och Finlands områdespris 30–40 procent billigare under andra kvartalet än ett år tidigare. Elförbrukningen i Finland sjönk med 2,4 procent under första halvåret.

Konsumentpriset på fjärrvärme var i juli i genomsnitt 3–6 procent dyrare än året innan. Priset på frästorv som används i värmeproduktionen var under årets andra kvartal 3 procent högre än året innan. Priset på skogsflis sjönk med 0,4 procent från året innan. Priset på stenkol som används i den separata värmeproduktionen blev omkring 4 procent billigare. I värmeproduktionen var priset på naturgas 14 procent högre än ett år tidigare. Priset på motorbensin var under andra kvartalet i genomsnitt omkring 6 procent dyrare och priset på dieselbränsle omkring 11 procent dyrare än året innan.


Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (312,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 18.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 2:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2012/02/ehi_2012_02_2012-09-18_tie_001_sv.html