Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.12.2012

Elpriserna sjönk ytterligare under tredje kvartalet

Korrigering 21.12.2012: De skattepliktiga priserna på frästorv och stycketorv har korrigerats. Priset på hushållsel har också korrigerats. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.

Konsumentpriserna på el fortsatte att sjunka under tredje kvartalet jämfört med året innan. Till detta bidrog ökningen av vattenreserverna till följd av den regniga sommaren. I september började priserna för företags- och samfundskunderna dock stiga. Priserna på torvprodukter steg på grund av den svaga torvproduktionssäsongen. Priserna på fjärrvärme blev också dyrare i alla konsumentgrupper, liksom också priserna på trafikbränslen. Uppgifterna baserar sig på de uppgifter om energipriser som Statistikcentralen publicerar.

Energipriser i värmeproduktionen i september 2012

Energikällä 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
2) Stenkol (moms. 0 %) 30,06 -2,9
Naturgas (moms. 0 %) 46,99 5,4
Skogflis (moms. 0 %) 19,30 5,6
Frästorv, (moms. 0 %) 14,18 13,2
1) Inkluderar punktskatter. Priserna på skogsflis och frästorv är från tredje kvartalet.
2) Preliminärt pris.

Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i september 2012

Energikällä 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
Lätt brännolja (moms. 23 %) 116,9 9,5
Hushållsel, K2 ( moms. 23 %) 147,8 -4,8
Träpellet (moms. 23 %) 54,6 -5,1
Fjärrvärme, radhus/låghus (moms 23 %) 70,14 5,6
1) Priset på fjärrvärme är från juli 2012

Konsumentpriserna på el sjönk liksom under föregående kvartal. Under september steg visserligen elpriserna med högst ett par procent för sådana företags- och samfundskunder som har liten eller medelstor elförbrukning. Systempriset på den nordiska elbörsen sjönk med 10–60 procent under kvartalet. Finlands områdespris följde förändringarna av systempriset till dess att det steg med omkring sex prosent i september jämfört med året innan. Elförbrukningen i Finland sjönk med 1,3 procent under de första nio månaderna år 2012.

Konsumentpriset på fjärrvärme var i juli i genomsnitt 3–6 procent dyrare än året innan. Priset på frästorv för värmeproduktion var exkl. punktskatt 9 procent högre under årets tredje kvartal än ett år tidigare. Priset på stycketorv, inkl. punktskatt på användningsplatsen, var också högre än året innan. Höjningen av priserna på torvprodukter berodde delvis på att produktionen av torv var liten på grund av den regniga sommaren. Priset på skogsflis steg med omkring 4 procent från året innan. Priset på stenkol, som används i den separata värmeproduktionen, blev billigare, medan priset på naturgas blev dyrare jämfört med året innan.

Konsumentpriserna på bränslen blev dyrare under tredje kvartalet jämfört med föregående års uppgifter. Av trafikbränslena var priset på motorbensin i genomsnitt omkring 7 procent dyrare och priset på dieselbränsle omkring 12 procent dyrare under tredje kvartalet jämfört med året innan.


Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (339,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 18.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 3:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2012/03/ehi_2012_03_2012-12-18_tie_001_sv.html