Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.3.2013

Priserna på uppvärmnings- och trafikbränslen steg

Beskattningen av bränslen som används vid energiproduktion blev stramare från och med början av året. Priserna på fjärrvärme blev dyrare år 2012, liksom också priserna på trafikbränslen. Prisskillnaden mellan diesel och motorbensin har minskat. Priserna på stenkol och naturgas sjönk i slutet av år 2012. Även om elförbrukningen ökade år 2012, fortsatte konsumentpriserna på el att sjunka ännu under årets sista kvartal jämfört med året innan. I september började de totala elpriserna för företags- och samfundskunderna dock stiga. Tillgången till mer förmånlig el producerad med nordisk vattenkraft var god och den ersatte elimporten från Ryssland. Uppgifterna baserar sig på de uppgifter om energipriser som Statistikcentralen publicerar.

Energipriser i värmeproduktionen i december 2012

Energikällä 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
2) Stenkol (moms. 0 %) 28,97 -9,2
Naturgas (moms. 0 %) 45,69 2,4
Skogflis (moms. 0 %) 19,48 5,2
Frästorv, (moms. 0 %) 15,31 19,3
1) Inkluderar punktskatter. Priserna på skogsflis och frästorv är från fjärde kvartalet.
2) Preliminärt pris.

Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i januari 2013

Energikällä 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
Lätt brännolja (moms. 24 %) 111,5 -2,2
Hushållsel, K2 ( moms. 24 %) 154,7 0,0
Träpellet (moms. 24 %) 56,2 -0,1
Fjärrvärme, radhus/låghus (moms 24 %) 74,31 8,7
1) Priset på träpellet är från februari 2013

Konsumentpriserna på el har sjunkit sedan april i fjol. De totala elpriserna för små och medelstora företags- och samfundskunder har sjunkit redan en längre tid. Priserna för storkonsumenter sjönk ytterligare under det sista kvartalet år 2012, men inom vissa tariffklasser har priserna redan börjat vända uppåt. Systempriset på den nordiska elbörsen sjönk i genomsnitt med 34 procent förra året. Det månatliga genomsnittliga systempriset började vända uppåt för första gången på över ett år i oktober i fjol. Finlands områdespris på den nordiska börsen sjönk i genomsnitt med 36 procent förra året. Elförbrukningen i Finland ökade med 1,1 procent under år 2012.

Konsumentpriset på fjärrvärme var i januari i genomsnitt omkring 8 procent dyrare än året innan. Priset på frästorv för värmeproduktion var, inkl. punktskatt, nästan 20 procent högre under årets sista kvartal än ett år tidigare. Beskattningen av torv för värmeproduktion höjdes 3€/MWh från och med början av året. Priset på torv börjar närma sig prisnivån på skogsflis. Priserna på torvprodukter steg på grund av den svaga torvproduktionssäsongen. Inom energiproduktionen har torv ersatts av dyrare bränslen, såsom bl.a. skogsflis och stenkol, vilket redan syns i t.ex. konsumentpriserna för fjärrvärme för januari. Priset på skogsflis ökade med över 5 procent från året innan. Också användningen ökade. Priset på konsumentpelletar var på nästan samma nivå även om momsen steg med en procent vid årsskiftet. Priset på stenkol som används för värmeproduktion blev nästan 10 procent billigare, medan priset på naturgas blev över 2 procent dyrare under sista kvartalet år 2012 jämfört med året innan.

Konsumentpriserna på bränslen fortsatte stiga. Av trafikbränslena steg priset på diesel mest, med nästan 13 procent, och priset på bensin med nästan 7 procent i genomsnitt förra året jämfört med året innan. Priset på lätt brännolja steg med över 6 procent förra året. Höjningen av punktskatter och moms som trädde i kraft i början av år 2013 höjer energipriserna ytterligare.


Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (321,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 20.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 4:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2012/04/ehi_2012_04_2013-03-20_tie_001_sv.html