Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.3.2014

Värmeproduktion med importerade bränslen billigare än tidigare

Priserna på inhemska bränslen fortsatte stiga, vilket för sin del bidrog till att priserna på fjärrvärme steg med 2–4 procent i olika konsumtionsklasser. Priset på frästorv som används för värmeproduktion, inkl. punktskatt, var 19 procent högre under årets fjärde kvartal än året innan. Enligt Statistikcentralens uppgifter steg priset på skogsflis med mindre än 8 procent från året innan. Priserna på trafikbränslen och lätt brännolja sjönk, vilket delvis berodde på billigare råolja. Energiskatterna på el och trafikbränslen steg från och med början av året.

Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion

 Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion

De nordiska vattenreserverna har varit mindre än i genomsnitt i slutet av år 2013, men situationen förbättrades fram mot årsskiftet. Tillgången till vattenel har inte varit riklig. Priserna på den nordiska elbörsen vände i december nedåt med mer än tjugo procent. Priserna för större elkonsumenter vände också nedåt i december beroende på tariffklass.

Inom värmeproduktionen sjönk priset på naturgas med omkring en procent och priset på stenkol med mer än tre procent från året innan. Priset på träpellets för konsumentbruk steg med nästan 12 procent. Av trafikbränslena sjönk priset på diesel och bensin med ungefär 3–4 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med året innan. Detta gällde också priset på lätt brännolja.


Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (362,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 20.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 4:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2013/04/ehi_2013_04_2014-03-20_tie_001_sv.html