Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.9.2014

Priserna på fossila bränslen och el sjönk under andra kvartalet

Priserna på stenkol och naturgas inom värmeproduktionen sjönk under andra kvartalet jämfört med motsvarande period året innan. Priset på skogsflis steg med omkring 4 procent från året innan. Elpriset sjönk inom alla användargrupper. Priserna på fjärrvärme steg något jämfört med året innan beroende på användargrupp.

Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion

 Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion

De nordiska vattenreserverna var nära den genomsnittliga nivån under andra kvartalet. Systempriset som härletts utgående från köp- och säljbud på den nordiska elbörsen var omkring 30 procent lägre än året innan. På grund av begränsningarna för överföring av el var Finlands områdespris 20–40 procent högre än systempriset, men dock i genomsnitt 13 procent lägre än året innan. Priserna för småkonsumenter av el sjönk med ungefär en procent. Priserna för företags- och samfundskunder sjönk bland mindre konsumenter med i genomsnitt 2–3 procent och bland större med nästan 7 procent.

Inom värmeproduktionen sjönk priset på naturgas med omkring 6 procent och priset på stenkol med nästan 5 procent från året innan. Priset på träpellets för konsumentbruk steg med omkring 9 procent. Priset på lätt brännolja sjönk med nästan 4 procent under andra kvartalet.


Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (360,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 19.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 2:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2014/02/ehi_2014_02_2014-09-18_tie_001_sv.html