Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.12.2021

Det månatliga börspriset på el vara nära rekordnivå under tredje kvartalet

Priserna på el, naturgas och stenkol steg kraftigt under tredje kvartalet. Däremot utjämnades stegringen av priset på råolja. Naturgasens och stenkolens prisstegring återspeglade världsmarknadspriserna. Stegringen av bränslepriserna återspeglades också i elpriset, eftersom el producerades med bränslen i en svag vattensituation.

Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion

 Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Virve Rouhiainen 029 551 3527, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (332,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 09.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 3:e kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2021/03/ehi_2021_03_2021-12-09_tie_001_sv.html