Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.12.2016

Totalförbrukningen av energi sjönk år 2015

Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,30 miljoner terajoule (TJ) år 2015, vilket var 3 procent mindre än året innan. Elförbrukningen uppgick till 82,5 terawattimmar (TWh), vilket var en procent mindre än året innan. Användningen av förnybara energikällor ökade med 2 procent medan användningen av fossila bränslen minskade med 8 procent. Träbränslen var fortsättningsvis den största energikällan även om användningen gick ned med 2 procent.

Totalförbrukning av energi 1990–2015

Totalförbrukning av energi 1990–2015

Total energiförbrukningen 2014–2015, terajoule

  2014 2015 Förändring %
Träbränslen 339 350 330 939 -2
Olja 310 058 309 445 0
Kärnenergi 247 047 243 556 -1
Kol 126 170 100 979 -20
Naturgas 95 603 82 363 -14
Torv 60 869 57 526 -5
Nettoimport av el 64 678 58 813 -9
Vattenkraft 47 665 59 703 25
Vindkraft 3 986 8 378 110
Övriga 53 736 52 885 -2
Totalt 1 349 163 1 304 589 -3

Källa: Energianskaffning och -förbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Bate Ismail 029 551 2471, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (278,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 07.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2015/ehk_2015_2016-12-07_tie_001_sv.html