Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.3.2018

Användningen av förnybar energi fortsatte att öka år 2017

Figurer har korrigerats 29.3.2018

Figure har korrigerats 14.5.2018

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 1,33 miljoner terajoule (TJ) år 2017, vilket motsvarade en minskning med en procent jämfört med året innan. Elförbrukningen uppgick till 85,5 terawattimmar (TWh), vilket var nästan på samma nivå som året innan. Användningen av förnybara energikällor fortsatte att öka och deras andel var rekordhög, dvs. 36 procent av totalförbrukningen av energi. Andelen förnybar energi av totalförbrukningen har ökat med nästan 10 procentenheter under 2010-talet. Användningen av fossila bränslen och torv minskade med 6 procent och koldioxidutsläppen från energiproduktionen minskade med 5 procent år 2017.

Totalförbrukningen och koldioxidutsläppen 1990–2017* (Den vänstra lodräta axelns enhet i figuren har korrigerats 14.5.2018)

Totalförbrukningen och koldioxidutsläppen 1990–2017* (Den vänstra lodräta axelns enhet i figuren har korrigerats 14.5.2018)

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikällä 1) 2017* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 314 169 -3 23
Kol 2) 116 319 -8 9
Naturgas 66 074 -8 5
Kärnenergi 3) 235 367 -3 17
Netto import av elenergi 4) 73 532 8 5
Vattenkraft 4) 52 712 -6 4
Vindkraft 4) 17 286 57 1
Torv 56 123 0 4
Träbränslen 361 432 4 27
Övriga 62 693 4 5
TOTAL ENERGI FÖRBRUKNING 1 355 707 -1 100
Utrikestrafik 43 064 11 .
CO2- utsläpp från energisektorn 41 -5 .
1) *Preliminär
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (575,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 4:e kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2017/04/ehk_2017_04_2018-03-28_tie_001_sv.html