Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.12.2018

Användningen av förnybar energi fortsatte att öka år 2017

Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,35 miljoner terajoule (TJ) år 2017, vilket motsvarade en minskning med en procent jämfört med året innan. Elförbrukningen uppgick till 85 terawattimmar (TWh), vilket var på samma nivå som året innan. Förnybara energikällor täckte 37 procent av den totala energiförbrukningen och enligt de preliminära uppgifterna mer än 40 procent av slutanvändningen. Användningen av dem ökade med 6 procent och gick upp till en ny rekordnivå. Användningen av fossila bränslen och torv sjönk med 6 procent.

Totalförbrukning av energi 1990–2017

Totalförbrukning av energi 1990–2017

Total energiförbrukningen 2016–2017, terajoule

  2016 2017 Förändring %
Träbränslen 350 068 362 314 3
Olja 316 076 308 412 -2
Kärnenergi 243 056 235 352 -3
Kol 126 495 114 511 -8
Naturgas 72 189 65 986 -9
Torv 56 336 53 725 -5
Nettoimport av el 68 222 73 532 8
Vattenkraft 56 283 52 597 -7
Vindkraft 11 045 17 263 56
Övriga 60 287 64 174 6
Totalt 1 360 057 1 347 867 -1

Källa: Energianskaffning och -förbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (278,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 11.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2017/ehk_2017_2018-12-11_tie_001_sv.html