Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.6.2018

Totalförbrukningen av energi steg med 9 procent under januari–mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 404 petajoule under januari–mars, vilket var 9 procent mer än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 26 terawattimmar (TWh), dvs. den var 7 procent större än året innan. Koldioxidutsläppen inom energisektorn ökade med 18 procent från året innan.

Totalförbrukningen av energi

Totalförbrukningen av energi
*preliminär

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikälla I/2018* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 1) 80 398 7 20
Kol 2) 38 259 8 10
Naturgas 3) 30 107 16 7
Kärnenergi 4) 65 501 1 16
Netto import av elenergi 5) 18 605 -3 5
Vattenkraft 5) 15 091 30 4
Vindkraft 5) 5 223 10 1
Torv 29 916 47 7
Träbränslen 99 881 5 25
Övriga 6) 21 356 25 5
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 404 337 9 100
Utrikestrafik 11 254 11 .
CO2- utsläpp från energisektorn 14 18 .
* = Preliminär uppgift
. = Uppgift kan inte förekomma
1) Olja: innehåller bioandelen i trafikbränslen.
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Förbrukning av naturgas omfattar inte råvaruanvändning.
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
5) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)
6) Övriga: innehåller industriell reaktionsvärme, återvinningsbränslen, värmepumpar, väte, biogas, övrig bioenergi och solenergi.

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 27.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 1:a kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2018/01/ehk_2018_01_2018-06-27_tie_001_sv.html