Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.4.2020

Användningen av fossila bränslen sjönk med 6 procent år 2019

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 1,36 miljoner terajoule (TJ) år 2019, vilket motsvarade en nedgång med en procent jämfört med året innan. Nedgången berodde i synnerhet på minskningen av förbrukningen av fossila bränslen och torv. Koldioxidutsläppen vid energianvändning av bränslen gick ned med 7 procent som en följd av minskningen av användningen av kol. Totalförbrukningen av el sjönk med 2 procent till 86 terawattimmar (TWh).

Totalförbrukningen och koldioxidutsläppen 1990–2019*

Totalförbrukningen och koldioxidutsläppen 1990–2019*

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikällä 1) 2019* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 308 493 0 23
Kol 2) 90 025 -21 7
Naturgas 72 752 1 5
Kärnenergi 3) 250 102 5 18
Netto import av elenergi 4) 72 151 1 5
Vattenkraft 4) 44 231 -7 3
Vindkraft 4) 21 420 2 2
Torv 56 308 -9 4
Träbränslen 377 726 1 28
Övriga 68 580 3 5
TOTAL ENERGI FÖRBRUKNING 1 361 787 -1 100
Utrikestrafik 49 018 6 .
CO2- utsläpp från energianvändning av bränslen 39 -7 .
1) *Preliminär
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (636,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 17.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 4:e kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2019/04/ehk_2019_04_2020-04-17_tie_001_sv.html