Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.12.2020

Koldioxidutsläppen vid energianvändning av bränslen gick ned med 16 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 894 petajoule under januari–september, vilket var 11 procent mindre än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 59,1 terawattimmar (TWh), dvs. den var 7 procent mindre än året innan. Koldioxidutsläppen vid energianvändning av bränslen gick ned med 16 procent från året innan.

Totalförbrukningen av energi

Totalförbrukningen av energi
*preliminär

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikälla I-III/2020* Årsförändring-% Andel av
totalförbrukningen av
energi, %
Olja 1) 192 924 -16 22
Kol 2) 50 202 -26 6
Naturgas 3) 50 322 -5 6
Kärnenergi 4) 182 293 0 20
Netto import av elenergi 5) 40 001 -26 5
Vattenkraft 5) 41 088 25 5
Vindkraft 5) 19 485 24 2
Torv 29 583 -25 3
Träbränslen 241 150 -14 27
Övriga 6) 46 705 -5 5
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 893 752 -11 100
Utrikestrafik 18 234 -51 .
CO2- utsläpp från energisektorn 24 -16 .
* = Preliminär uppgift
. = Uppgift kan inte förekomma
1) Olja: innehåller bioandelen i trafikbränslen.
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Förbrukning av naturgas omfattar inte råvaruanvändning.
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
5) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)
6) Övriga: innehåller industriell reaktionsvärme, återvinningsbränslen, värmepumpar, väte, biogas, övrig bioenergi och solenergi.

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (251,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 3:e kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2020/03/ehk_2020_03_2020-12-16_tie_001_sv.html