Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.6.2021

Totalförbrukningen av energi ökade med 6 procent under januari–mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 376 petajoule under januari–mars, vilket var 6 procent mer än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 25 terawattimmar (TWh), dvs. den var 8 procent större än året innan. Koldioxidutsläppen vid energianvändningen av bränslen ökade med 4 procent jämfört med första kvartalet året innan.

Totalförbrukningen av energi

Totalförbrukningen av energi
*preliminär

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikälla I/2021* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja (fossil) 1) 65 152 -3 17
Kol 2) 25 500 2 7
Naturgas 3) 31 654 47 8
Kärnenergi 4) 65 926 0 18
Netto import av elenergi 5) 17 115 24 5
Vattenkraft 5) 14 864 -3 4
Vindkraft 5) 7 418 -23 2
Torv 16 390 -10 4
Träbränslen 106 915 15 28
Övriga 6) 25 009 9 7
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 375 943 6 100
CO2- utsläpp från energisektorn 11 4 .
* = Preliminär uppgift
. = Uppgift kan inte förekomma
1) Olja: innehåller bioandelen i trafikbränslen.
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Förbrukning av naturgas omfattar inte råvaruanvändning.
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
5) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)
6) Övriga: innehåller industriell reaktionsvärme, återvinningsbränslen, värmepumpar, väte, biogas, övrig bioenergi och solenergi.

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (253,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 1:a kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2021/01/ehk_2021_01_2021-06-30_tie_001_sv.html