Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.12.2021

Totalförbrukningen av energi ökade med 3 procent under januari-september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 966 petajoule under januari–september, vilket var 3 procent mer än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 62,1 terawattimmar (TWh), dvs. den var 4 procent större än året innan. Koldioxidutsläppen vid användning av bränslen ökade med 2 procent från året innan.

Totalförbrukningen av energi

Totalförbrukningen av energi
*preliminär

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikälla I-III/2021* Årsförändring-% Andel av
totalförbrukningen av
energi, %
Olja (fossil) 1) 201 710 1 21
Kol 2) 58 444 17 6
Naturgas 3) 57 058 8 6
Kärnenergi 4) 179 850 -1 19
Netto import av elenergi 5) 46 829 17 5
Vattenkraft 5) 41 444 1 1
Vindkraft 5) 18 859 -6 2
Torv 23 770 -24 2
Träbränslen 272 996 4 28
Övriga (fossil) 8 281 -3 1
Övriga (bio) 50 882 11 5
Övriga 6 168 -12 1
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 966 291 3 100
CO2- utsläpp från energisektorn 25 2 .
* = Preliminär uppgift
. = Uppgift kan inte förekomma
1) Olja: innehåller bioandelen i trafikbränslen.
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Förbrukning av naturgas omfattar inte råvaruanvändning.
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
5) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (252,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 20.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 3:e kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2021/03/ehk_2021_03_2021-12-20_tie_001_sv.html