Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 5.5.2020

Nästan vart fjärde barn riskerar fattigdom eller social utestängning i EU

År 2017 levde 24,2 procent av barnen, dvs. nästan 23 miljoner barn, under risk för fattigdom eller social utestängning i EU-länderna. I Finland löpte då 16 procent av barnen under 18 år risk, dvs. omkring 172 000. På EU-nivå är risken för barnen större än för hela befolkningen, eftersom 21,8 procent av medborgarna i de 28 EU-länderna löpte risk att hamna i fattigdom eller social utestängning. I Finland är barnens risk något mindre än den allmänna risken för befolkningen, eftersom 16,5 procent av hela befolkningen var i riskzonen år 2017. Uppgifterna framgår av EU:s statistik över inkomst och levnadsvillkor (EU-SILC), där uppgifterna om Finland baserar sig på material från Statistikcentralens statistik över levnadsförhållanden.

Andelen av hela befolkning samt under 18-åringar som riskerar fattigdom eller social utestängning år 2017, %. Länder har ordnats enligt risken hos barn.

Andelen av hela befolkning samt under 18-åringar som riskerar fattigdom eller social utestängning år 2017, %. Länder har ordnats enligt risken hos barn.
Källa: EU-SILC, Eurostat. Uppgifterna om Finland baserar sig på material från Statistikcentralens statistik över levnadsförhållanden. Uppgifterna om Island gäller år 2015.

Av EU-länderna levde över 30 procent av hushållsbefolkningen under risk för fattigdom eller social utestängning i Rumänien, Bulgarien och Grekland år 2017. I dessa länder, liksom i Italien, löpte över 30 procent av barnbefolkningen risk att hamna i fattigdom eller social utestängning. Risken för barnen är minst i Slovenien, Tjeckien, Island och Nederländerna. I Finland är andelen barn i riskzonen 16 procent, vilket är den femte lägsta i EU.

Ekonomisk utsatthet är den vanligaste orsaken till fattigdom eller social utestängning i alla EU-länder. Ju vanligare det är att löpa risk för fattigdom eller social utestängning i ett land, desto vanligare är också undersysselsättning och allvarlig materiell fattigdom i hushållen. Dessutom finns det i länder med hög risk för fattigdom eller social utestängning en större grupp där risken realiseras samtidigt för fler än en av riskaspekterna.

Risk för fattigdom eller social utestängning betyder att personen är medlem av ett hushåll med relativt låga inkomster, låg arbetsintensitet eller allvarlig materiell fattigdom. Vid risk för fattigdom eller social utestängning räcker det att en av dessa risker realiseras, men de kan också gälla samtidigt.

I Eurostats databas har uppgifter om risken för fattigdom eller social utestängning publicerats enligt datainsamlingsåret, men i statistiken över levnadsförhållanden används inkomstår, som är året före datainsamlingsåret. Eurostats uppgifter om risken för fattigdom eller social utestängning baserar sig på samma urvalsmaterial som Statistikcentralens statistik över levnadsförhållanden. I uppgifterna om risk för fattigdom eller social utestängning finns det en liten skillnad på grund av skillnaden i inkomstbegreppet som används vid beräkningen av ekonomisk utsatthet. Mera information om risken för fattigdom eller social utestängning i olika länder finns i översikten i denna publikation (på finska).

Vart femte hushåll i EU upplevde utkomstsvårigheter år 2018.

I EU upplevde 20,7 procent av alla hushåll att de hade svårigheter eller stora svårigheter med sin utkomst år 2018. Av hushållen med barn upplevde 22,6 procent att de hade svårigheter med sin utkomst. Vanligast är utkomstproblemen både i alla hushåll och i barnhushåll i Grekland, där fler än tre av fyra hushåll uppgav att de hade problem med utkomsten. Hushållen i Finland hade näst minst utkomstproblem i EU: 6,1 procent av alla hushåll och 6,7 procent av barnhushållen uppgav att hushållet hade svårigheter eller stora svårigheter att få pengarna att räcka.

Antal hushåll och hushåll med barn som hade svårigheter eller stora svårigheter med sin utkomst år 2018, %

Antal hushåll och hushåll med barn som hade svårigheter eller stora svårigheter med sin utkomst år 2018, %
Källa: EU-SILC, Eurostat. Uppgifterna om Finland baserar sig på material från Statistikcentralens statistik över levnadsförhållanden. Uppgifterna om Island gäller år 2016.

Med barnhushåll avses här hushåll som har barn under 18 år, men också hushåll med myndiga barn under 24 år, som är antingen studerande, arbetslösa eller andra icke-sysselsatta. Uppgiften samlas in i alla länder genom att man frågar hur lätt hushållet får pengarna att räcka till vanliga utgifter. Svarsalternativen är mycket svårt, svårt, ganska svårt, ganska lätt, lätt, mycket lätt.


Källa: Statistik över levnadsförhållanden 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408, Marie Reijo 029 551 2547

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 05.05.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över levnadsförhållanden [e-publikation].
02 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eot/2019/02/eot_2019_02_2020-05-05_tie_001_sv.html