Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Excel-tabellerna ersätts med databastabeller

Excel-tabellerna i avsnittet för tabellbilagorna i Europaparlamentsvalet år 2004 ersätts, med undantag av en tabell, med PX-Web-tabeller med i huvudsak samma innehåll. PX-Web-tabellerna finns i avsnittet "Tabeller i databaser". Tabellerna ersätts fr.o.m. maj 2009.

Det går också att spara PX-Web-tabellerna som Excel-fil.
Motsvarande PX-Web-tabeller produceras också när det gäller Europaparlamentsvalet 2009.

Förfrågningar: vaalit@stat.fi


Senast uppdaterad 22.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Europarlamenttivaalit [e-publikation].
ISSN=1798-2898. Helsingfors: Tilastokeskus [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/euvaa/euvaa_2009-04-22_uut_001_sv.html