Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över personalfonder

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över personalfonder fr.o.m. slutet av år 2009. Uppgifter om personalfondernas bokslut har årligen publicerats på statistikens webbsida. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer fortfarande att finnas tillgängliga där.

Arbets- och näringsministeriet publicerar delvis motsvarande uppgifter också i fortsättningen på adressen http://www.mol.fi/mol/fi/02_tyosuhteet_ja_lait/018_osallistumisjarjestelmat/03_henkilostorahastot/index.jsp.


Senast uppdaterad 30.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Personalfonder [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/hrah/hrah_2009-12-30_uut_001_sv.html