Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Bredband

Med bredband avses datakommunikationsanslutningar som fungerar med en hastighet om minst 256 kbit/s.

I statistiken över internet och elektronisk handel har man i praktiken definierat bredband utgående från den teknologi som anslutningen bygger på: antingen DSL-anslutning (t.ex. ADSL) eller annan bredbandsanslutning (anslutning som möjliggör överföring med större hastighet än traditionellt telefonmodem eller ISDN).

E-faktura

En e-faktura är en elektronisk faktura som utarbetats enligt allmänna fakturabeskrivningar. E-fakturans uppgifter kan behandlas och tolkas automatiskt. E-fakturorna skickas via en serviceoperatör eller bank. T.ex. Finvoice, eInvoice, TEAPPSXML, PostiXML.

E-postfaktura

En e-postfaktura är en faktura i t.ex. pdf-format som skickas som bilaga till e-posten.

EDI

EDI (Electronic Data Interchange) är en metod för elektronisk överföring av data från ett företags informationssystem till ett annat företag där de automatiskt laddas ner i rätt format (t.ex. beställning, betalningsanvisning, prislista eller produktförteckning).

EDI-faktura

EDI-faktura är en elektronisk faktura på maskinspråk enligt EDI-strukturbeskrivning. EDI-fakturor sänds ofta via en serviceoperatör.

EDI-handel

EDI-handel är elektronisk handel mellan företag via EDI.

Elektronisk faktura

Med elektronisk faktura avses en faktura som förmedlas i elektronisk form: EDI-faktura, e-faktura, e-postfaktura eller annan elektronisk faktura. Med elektronisk faktura avses inte fakturor som man själv matar in i nätbanken eller direktdebitering.

Elektronisk handel

Med elektronisk handel avses beställning av varor och tjänster via datanät, oavsett hur betalningen och leveransen är ordnad.

Extranät

Sluten nättjänst baserad på internetteknologi som används av ett företags kunder eller samarbetspartner.

IT-proffs

Med IT-proffs avses en person med förmåga att definiera, planera, utveckla, installera, använda, stöda, underhålla, administrera, utvärdera eller forska i datateknik eller datasystem. Informationsteknik är deras huvudsakliga arbete.

Informationstekniska färdigheter

Med informationstekniska färdigheter avses färdigheter att effektivt kunna använda tillgängliga program (t.ex. kontorsprogram eller andra program som behövs för arbetet).

Med arbete som kräver IT- färdigheter avses ett sådant arbete där informationstekniken är ett viktigt arbetsredskap för arbetstagaren och som används intensivt i det dagliga arbetet.

Internethandel

Internethandel (webbhandel) innebär kommunikation mellan en människa och ett informationssystem. Till internethandel räknas inköp i internetbutik och beställningar via webbformulär, men inte beställningar via vanlig e-post. Till internethandel räknas även handel via ett extranät enligt samma kriterier.

Intranät

Skyddad nättjänst baserad på internetteknologi som är avsedd att användas uteslutande av ett företags egen personal.

Webbplats

Med webbplats avses här ett företags egna webbsidor, eller dess egna underwebbplats på koncernens domän. Till ett företags webbplats räknas inte företagsinformation och liknande uppgifter som finns publicerade på olika företags- och adresslistor.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Användning av datateknik i företag [e-publikation].
ISSN=2489-3242. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/icte/kas_sv.html