Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.2.2020

Totalt 2,0 miljoner passagerare flög via Finlands flygplatser i januari 2020

Totalt 2,0 miljoner passagerare flög via Finlands flygplatser i januari 2020. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 1,6 miljoner och på övriga inrikes flygplatser till sammantaget 0,4 miljoner. Helsingfors-Vanda stod för 80 procent av det totala antalet passagerare på inrikes flygplatser.

Passagerare i reguljär- och chartertrafik på Helsingfors-Vanda flygplats och andra inrikes flygplatser

Passagerare i reguljär- och chartertrafik på Helsingfors-Vanda flygplats och andra inrikes flygplatser

Av passagerarna reste 73 procent med utrikesflyg och 27 procent med inrikesflyg. Totalt 83 procent av passagerarna vid Helsingfors-Vanda flygplats reste med internationella flyg. Av passagerarna vid Helsingfors-Vanda flygplats reste 97 procent med reguljärflyg och 3 procent med charterflyg. När det gäller övriga inrikes flygplatser reste 16 procent av passagerarna med charterflyg.

Gods- och postbefordran inom flygtrafiken uppgick till totalt 17 004 ton, varav 98 procent gick via Helsingfors-Vanda flygplats. Mätt i ton transporterades 99 procent i trafiken mellan Finland och utlandet. Av godsmängden var 9 370 ton avgående och 7 634 ton ankommande gods.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Matti Kokkonen 029 551 3770, sami.lahtinen@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (158,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 27.2.20020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftfart [e-publikation].
ISSN=2670-1839. januari 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ilma/2020/01/ilma_2020_01_2020-02-27_tie_001_sv.html