Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.3.2020

Totalt 1,9 miljoner passagerare flög via Finlands flygplatser i februari 2020

Totalt 1,9 miljoner passagerare flög via Finlands flygplatser i februari 2020, vilket var en procent färre än i februari 2019. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 1,5 miljoner och på övriga inrikes flygplatser till sammantaget 0,4 miljoner. Helsingfors-Vanda stod för 78 procent av det totala antalet passagerare på inrikes flygplatser.

Av passagerarna reste 70 procent med utrikesflyg och 30 procent med inrikesflyg. Totalt 81 procent av passagerarna vid Helsingfors-Vanda flygplats reste med internationella flyg. Av passagerarna vid Helsingfors-Vanda flygplats reste 96 procent med reguljärflyg och 4 procent med charterflyg. När det gäller övriga inrikes flygplatser reste 15 procent av passagerarna med charterflyg.

Passagerare i reguljär- och chartertrafik på Helsingfors-Vanda flygplats och andra inrikes flygplatser i januari-februari 2020

Passagerare i reguljär- och chartertrafik på Helsingfors-Vanda flygplats och andra inrikes flygplatser i januari-februari 2020

Under januari-februari 2020 totalt 3,9 miljoner passagerare flög via Finlands flygplatser, vilket var en procent fler än i januari-februari 2019. Av passagerarna reste 71 procent med utrikesflyg och 29 procent med inrikesflyg. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 3,1 miljoner och på övriga inrikes flygplatser till sammantaget 0,8 miljoner. Helsingfors-Vanda stod för 79 procent av det totala antalet passagerare på inrikes flygplatser.

Under januari-februari 2020 gods- och postbefordran inom flygtrafiken uppgick till totalt 31 746 ton, varav 98 procent gick via Helsingfors-Vanda flygplats. Mätt i ton transporterades 99 procent i trafiken mellan Finland och utlandet. Av godsmängden var 17 878 ton avgående och 13 868 ton ankommande gods.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Matti Kokkonen 029 551 3770, sami.lahtinen@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (160,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 26.3.20020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftfart [e-publikation].
ISSN=2670-1839. februari 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ilma/2020/02/ilma_2020_02_2020-03-26_tie_001_sv.html