Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.4.2020

Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade till under hälften i mars 2020

Totalt 0,96 miljoner passagerare flög via Finlands flygplatser i mars 2020, vilket var 56 procent färre än i mars 2019. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 0,7 miljoner och på övriga inrikes flygplatser till sammantaget 0,2 miljoner. Helsingfors-Vanda stod för 78 procent av det totala antalet passagerare på inrikes flygplatser.

I mars 2020 minskade passagerarantalet på Helsingfors-Vanda flygplats med 57 procent och det totala passagerarantalet på övriga inrikes flygplatser med 53 procent jämfört med mars 2019.

Av passagerarna reste 69 procent med utrikesflyg och 31 procent med inrikesflyg. Totalt 80 procent av passagerarna vid Helsingfors-Vanda flygplats reste med internationella flyg. Av passagerarna vid Helsingfors-Vanda flygplats reste 96 procent med reguljärflyg och 4 procent med charterflyg. När det gäller övriga inrikes flygplatser reste 14 procent av passagerarna med charterflyg.

Passagerare i reguljär- och chartertrafik på Helsingfors-Vanda flygplats och andra inrikes flygplatser i januari-mars 2020

Passagerare i reguljär- och chartertrafik på Helsingfors-Vanda flygplats och andra inrikes flygplatser i januari-mars 2020

Under januari-mars 2020 totalt 4,9 miljoner passagerare flög via Finlands flygplatser, vilket var 20 procent färre än i januari-mars 2019. Av passagerarna reste 71 procent med utrikesflyg och 29 procent med inrikesflyg. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 3,9 miljoner och på övriga inrikes flygplatser till sammantaget 1,0 miljoner. Helsingfors-Vanda stod för 79 procent av det totala antalet passagerare på inrikes flygplatser.

Under januari-mars 2020 gods- och postbefordran inom flygtrafiken uppgick till totalt 44 128 ton, varav 97 procent gick via Helsingfors-Vanda flygplats. Mätt i ton transporterades 99 procent i trafiken mellan Finland och utlandet. Av godsmängden var 25 009 ton avgående och 19 118 ton ankommande gods.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, matti.kokkonen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (161,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 30.04.20020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftfart [e-publikation].
ISSN=2670-1839. mars 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ilma/2020/03/ilma_2020_03_2020-04-30_tie_001_sv.html