Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.6.2020

Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 98 procent i maj 2020

Totalt 44 970 passagerare flög via Finlands flygplatser i maj 2020, vilket var 98 procent färre än i maj 2019. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 36 225 och på övriga inrikes flygplatser till sammantaget 8 745. Helsingfors-Vanda stod för 81 procent av det totala antalet passagerare på inrikes flygplatser.

I maj 2020 minskade passagerarantalet på Helsingfors-Vanda flygplats med 98 procent och det totala passagerarantalet på övriga inrikes flygplatser med 97 procent jämfört med maj 2019.

Av passagerarna reste 65 procent med utrikesflyg och 35 procent med inrikesflyg. Totalt 80 procent av passagerarna vid Helsingfors-Vanda flygplats reste med internationella flyg. Av passagerarna vid Helsingfors-Vanda flygplats reste 98 procent med reguljärflyg och 2 procent med charterflyg. När det gäller övriga inrikes flygplatser reste en procent av passagerarna med charterflyg.

Passagerarantalet på Finlands flygplatser i januari-maj 2020

Passagerarantalet på Finlands flygplatser i januari-maj 2020

Under januari-maj 2020 totalt 5,0 miljoner passagerare flög via Finlands flygplatser, vilket var 53 procent färre än i januari-maj 2019. Av passagerarna reste 71 procent med utrikesflyg och 29 procent med inrikesflyg. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 3,9 miljoner och på övriga inrikes flygplatser till sammantaget 1,0 miljoner. Helsingfors-Vanda stod för 79 procent av det totala antalet passagerare på inrikes flygplatser.

Under januari-maj 2020 gods- och postbefordran inom flygtrafiken uppgick till totalt 60 444 ton, varav 98 procent gick via Helsingfors-Vanda flygplats. Mätt i ton transporterades 99 procent i trafiken mellan Finland och utlandet. Av godsmängden var 33 604 ton avgående och 26 840 ton ankommande gods.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Matti Kokkonen 029 551 3770, sami.lahtinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (164,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 25.06.20020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftfart [e-publikation].
ISSN=2670-1839. maj 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ilma/2020/05/ilma_2020_05_2020-06-25_tie_001_sv.html