Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.7.2020

Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 96 procent i juni 2020

Totalt 100 712 passagerare flög via Finlands flygplatser i juni 2020, vilket var 96 procent färre än i juni 2019. Antalet passagerare mer än fördubblades dock jämfört med antalet i maj 2020. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 82 054 och på övriga inrikes flygplatser till sammantaget 18 658 i juni 2020. Helsingfors-Vanda stod för 81 procent av det totala antalet passagerare på inrikes flygplatser.

I juni 2020 minskade passagerarantalet på Helsingfors-Vanda flygplats med 96 procent och det totala passagerarantalet på övriga inrikes flygplatser med 94 procent jämfört med juni 2019.

Av passagerarna reste 68 procent med utrikesflyg och 32 procent med inrikesflyg. Totalt 81 procent av passagerarna vid Helsingfors-Vanda flygplats reste med internationella flyg. Av passagerarna vid Helsingfors-Vanda flygplats reste 95 procent med reguljärflyg och 5 procent med charterflyg. När det gäller övriga inrikes flygplatser reste en procent av passagerarna med charterflyg.

Passagerarantalet på Finlands flygplatser i januari-juni 2020

Passagerarantalet på Finlands flygplatser i januari-juni 2020

Under januari-juni 2020 totalt 5,1 miljoner passagerare flög via Finlands flygplatser, vilket var 61 procent färre än i januari-juni 2019. Av passagerarna reste 71 procent med utrikesflyg och 29 procent med inrikesflyg. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 4,0 miljoner och på övriga inrikes flygplatser till sammantaget 1,1 miljoner. Helsingfors-Vanda stod för 79 procent av det totala antalet passagerare på inrikes flygplatser.

Under januari-juni 2020 gods- och postbefordran inom flygtrafiken uppgick till totalt 70 056 ton, varav 97 procent gick via Helsingfors-Vanda flygplats. Mätt i ton transporterades 99 procent i trafiken mellan Finland och utlandet. Av godsmängden var 38 622 ton avgående och 31 434 ton ankommande gods.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Matti Kokkonen 029 551 3770, sami.lahtinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (164,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 30.07.20020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftfart [e-publikation].
ISSN=2670-1839. juni 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ilma/2020/06/ilma_2020_06_2020-07-30_tie_001_sv.html